Find efterskole vejledning

Vejledning og overgang til ungdomsuddannelserne

Alle efterskoler skal tilbyde uddannelsesvejledning – eller vejledning i uddannelse og job – som I kender det fra folkeskolen. Fra efterskole til efterskole kan der være store forskelle på, hvordan vejledningen udmønter sig i praksis – og derfor skal I spørge ind til denne praksis.

De fleste efterskoler har egne vejledere blandt skolens lærere

For langt de fleste efterskoler (98%) gælder det, at en eller flere af skolens lærere varetager rollen som uddannelsesvejleder for alle skolens elever, men I vil også kunne finde efterskoler, som gør brug af eksterne, kommunale uddannelsesvejledere.

Varetages vejledningen af skolens lærere, har det den åbenlyse fordel, at de har en relation til eleverne og dermed også et stort kendskab til, hvem den enkelte elev er.

Varetages vejledningen af skolens lærere, har det den åbenlyse fordel, at de (forhåbentlig) har en relation til eleverne og dermed også et stort kendskab til, hvem den enkelte elev er. Den ligeværdige voksne, som den gode efterskolelærer også er, har allerede en løbende og i alle sammenhænge vejledende samtale i gang med eleverne – en samtale, hvor man sammen er nysgerrig på at spørge og finde svar.

Samtalen om fremtiden har gode vilkår på efterskolen

Derfor har uddannelsesvejledningen og samtalen om de(t) kommende skoleår, uddannelsesønsker og fremtidsdrømme særligt gode vilkår på en efterskole, hvor vejlederrollen varetages af skolens lærere – vil jeg vove at påstå. Vejlederen er tilgængelig, og samtalen er allerede i gang. Og den kan fortsætte i morgen, hvis nye tanker skulle opstå. Vejlederen har et indgående kendskab til eleven – til det hele menneske, og det kendskab kan bruges til at stille særligt gode spørgsmål og til at lytte mere nuanceret.

Da alle efterskoleelever forhåbentlig vil opleve at have vægtige og ligeværdige samtaler med mange af skolens voksne, kan man også sagtens forestille sig, at den gode samtale om fremtidsdrømme og muligheder finder sted sammen med kontaktlæreren, køkkenets personale eller weekendlæreren – fordi der lige var et rum og en anledning. På efterskolerne kalder vi det for integreret vejledning. Den foregår hele tiden. Og struktureres også målrettet på mange skoler – sætter flere voksne end vejlederne på opgaven at vejlede

Forskellige forløb og aktiviteter

Nogle efterskoler gennemfører en individuel vejledningssamtale med alle elever mindst en gang i skoleårets løb. Andre skoler lader det være et tilbud til de elever, der har lyst eller behov – her beror det på elevernes initiativ at opsøge vejlederen.

En af vejledernes faste opgaver er at sikre, at alle elever kommer i mål med studievalgsportfolio og ansøgning om optagelse på den ønskede ungdomsuddannelse på optagelse.dk. I forbindelse med denne producere laver efterskolerne uddannelsesparathedsvurderinger, som I kender dem fra folkeskolen. Det er meget almindeligt, at denne vurdering foretages af både vejledere, forskellige faglærere og kontaktlærere, fordi vi på denne måde i endnu bedre grad kan udnytte det brede kendskab, vi har til eleverne på efterskolerne.

Brobygning

Som en naturlig del af uddannelsesvejledningen indgår også brobygning, som er obligatorisk i 10. klasse. Mange efterskoler hiver en uge ud af kalenderen, hvor eleverne er i brobygning på en eller flere selvvalgte ungdomsuddannelser – typisk i efterskolens kommune.
Det bliver alternativt også mere og mere almindeligt at afvikle brobygningen i forbindelse med den såkaldte Innovations-Brobygnings-Opgave (IBO). Kort fortalt besøger eleverne i grupper en selvvalgte virksomhed, forening eller lignende med det formål at finde en problemstilling, som de skal løse. Løsningen er opgavens produkt. I IBO-brobygningen får eleverne sparring på deres produkt af de ansatte på ungdomsuddannelserne – samtidig med, at de får kendskab til en mulig kommende skole.

Vejledning og uddannelse er et spændende felt – som hele tiden er i bevægelse. Spørg på den kommende efterskole, hvordan de forvalter deres vejledning – og hvorfor de har valgt at gøre netop sådan.

Andre vejledningsaktiviteter

Udover de obligatoriske vejledningsaktiviteter laver mange efterskoler forskellige arrangementer i løbet af året, som også tjener det formål at klæde eleverne på til at træffe gode valg i forhold til de(t) kommende skoleår.

Et eksempel kan være ung-til-ung-vejledning, hvor tidligere elever besøger skolen og fortæller om forskellige ungdomsuddannelser og om, hvordan de har oplevet overgangen fra efterskole til ungdomsuddannelse. Den identifikation fra efterskole-ung til ungdomsuddannelses-ung kan hjælpe mange godt på vej i beslutningsprocessen.

Et andet eksempel kan være en karriereaften, hvor elevernes forældre inviteres til at komme og holde oplæg om deres arbejde – og ikke mindst om deres veje frem til det arbejde, de har i dag. Det er min oplevelse, at mange unge i dag er nervøse for at træffe forkerte valg ved det store uddannelses-tag-selv-bord, så det kan være befriende at høre om de utrolige sammentræf af tilfældigheder og de ikke nødvendigvis lige veje, som de fleste menneskeliv og arbejdsliv består af.

Vejledning og uddannelse er et spændende felt – som hele tiden er i bevægelse. Spørg på den kommende efterskole, hvordan de forvalter deres vejledning – og hvorfor de har valgt at gøre netop sådan. Svarene skulle gerne være med til at gøre jer klogere på, om denne efterskole er et godt valg for jer.

KN

Twitter
Share
We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Hvem er vi

Forslået tekst: Vores webstedsadresse er: https://www.xn--efterskoleforldre-3rb.dk.

Comments

Forslået tekst: Når besøgende skriver kommentarer på webstedet, indsamler vi de data, som vises i kommentarformularen, og også den besøgendes IP-adresse og browserens user agent string for at hjælpe med at opdage spam.

En anonymiseret streng som er oprettet ud fra din e-mailadresse (også kaldet et hash), kan leveres til Gravatar tjenesten for at se om du bruger denne. Gravatar tjenestens privatlivspolitik er tilgængelig her: https://automattic.com/privacy/. Efter godkendelse af din kommentar, vil dit profilbillede være synligt for offentligheden sammen med din kommentar.

Media

Forslået tekst: Hvis du uploader billeder til webstedet, så bør du undlade at uploade billeder med indlejrede lokalitetsdata (EXIF GPS) inkluderet. Besøgende på webstedet kan downloade og udtrække alle lokalitetsdata fra billeder på webstedet.

Cookies

Forslået tekst: Hvis du skriver en kommentar på vores websted, kan du vælge at gemme dit navn, e-mailadresse og websted i cookies. Disse er til din bekvemmeligehed, så du ikke skal udfylde dine oplysninger igen, når du skriver endnu en kommentar. Disse cookies vil holde i et år.

Hvis du besøger vores loginside, opretter vi en midlertidig cookie for at afgøre om din browser accepterer cookies. Denne cookie indeholder ingen personlige data og slettes, når du lukker din browser.

Når du logger ind, vil vi opsætte en række cookies og gemme din logininformation og dine valg af skærmvisning. Login cookies holder i to dage, og skærmvalg cookies holder i et år. Hvis du vælger "Husk mig", vil dit login holde i to uger. Hvis du logger ud af din konto, vil login cookierne forsvinde.

Hvis du redigerer eller udgiver en artikel, vil en yderligere cookie blive gemt i din browser. Denne cookie indeholder ikke nogle personlige data og opgiver simpelthen indlægsID på den artikel, du lige har redigeret. Den udløber efter 1 dag.

Indlejret indhold fra andre websteder

Forslået tekst: Artikler på dette websted kan indeholde indlejret indhold (f.eks. videoer, billeder, artikler osv.). Indlejret indhold fra andre websteder opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besøgende har besøgt det andet websted.

Disse websteder indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjeparts sporing, og overvåger din interaktion med dette indlejrede indhold, heriblandt at spore din interaktion med indlejret indhold, hvis du har en konto og en logget ind på det websted.

Hvem vi deler dine data med

Forslået tekst: Hvis du anmoder om en nulstilling af adgangskoden, medtages din IP-adresse i e-mailen med nustillingen.

Hvor længe vi gemmer dine data

Forslået tekst: Hvis du skriver en kommentar, så bliver kommentarer og dens metadata bevaret på ubestemt tid. Dette er så vi kan genkende og godkende enhver opfølgende kommentar automatisk i stedet for at have dem i en moderationskø.

For brugere som opretter sig på vores websted (om nogen), gemmer vi også den personlige information de giver til deres brugerprofil. Alle brugere kan se, redigere, eller slette deres personlige information til enhver tid (med den undtagelse at de ikke kan ændre deres brugernavn). Webstedets administratorer kan også se og redigere den information.

Hvilke rettigheder har du over dine data

Forslået tekst: Hvis du har en konto på dette websted, eller har skrevet kommentarer, kan du bede om en eksporteret fil med de personlige data vi har liggende om dig, heriblandt alt data, du har givet os. Du kan også bede om, at vi sletter alle personlige data, vi har om dig. Dette indbefatter ikke nogen form for data, som vi er forpligtede til at gemme af administrative, lovmæssige eller sikkerhedsmæssige grunde.

Hvor vi sender dine data

Forslået tekst: Besøgendes kommentarer kan muligvis blive kontrolleret af en automatisk spam-genkendelse tjeneste.

Save settings
Cookies settings